HU | EN

Dr. habil. Koltay Tibor, PhD

főiskolai tanár

Kapcsolat

Tel.: +36 57 502 489

Iroda: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 120-as szoba

 

E-mail.:

koltay.tibor@uni-eszterhazy.hu

 

Válogatott, magyar és angol nyelvű cikkeim

Nyílt hozzáférés

The media and the literacies: Half decade of selected developments. Kwartalnik Nauk o Mediach, 2017 (2) http://knm.uksw.edu.pl/982-2/


Az „írástudó" egyetemi hallgató Anyanyelv-pedagógia 11. évf. 1. sz. 2018. Paper: 716. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=716


Szerzői jogi műveltség a magyar könyvtárosok körében egy nemzetközi felmérés tükrében Könyvtári Figyelő 63: évf. 4. sz. 2017. 507-518. (társszerző) http://ki2.oszk.hu/kf/2018/01/szerzoi-jogi-muveltseg-a-magyar-konyvtarosok-koreben/


Egy „örökzöld téma": az információs túlterhelés Információs Társadalom. 17. évf. 3. sz. 2017. 39-54. http://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars/article/view/96


Visszatér a csend az egyetemi könyvtárakba? Könyv és Nevelés. 19: évf. 3. sz. 2017. 7-15. http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/visszater-a-csend-az-egyetemi-konyvtarakba


Új kapuőr-e a kutatóknak szánt közösségi média? Könyvtári Figyelő. 63. évf. 3. sz. 2017. 342-345. http://ki2.oszk.hu/kf/2017/10/uj-kapuor-e-a-kutatoknak-szant-kozossegi-media/


A kutatóknak szánt közösségi médiáról Magyar Tudomány, 178. évf. 10. sz. 2017. 1303-1310. https://mersz.hu/hivatkozas/matud_20


A szakkönyvtárak előtt álló néhány kihívás Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 63. évf. 8. sz. 2016. 287-291. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/97


Néhány adalék a digitális olvasás témaköréhez. Könyv és Nevelés, 18. évf. 3. sz. 2016. 7-15. http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/nehany-adalek-a-digitalis-olvasas-temakorehez


Médiaműveltség, digitális bennszülöttek: a mítoszok vége? Iskolakultúra, 26. évf. 1. sz. 2016. 102-109. http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21754/21544


Data literacy in support of Research 2.0. Library Connect, September 24, 2015 https://libraryconnect.elsevier.com/articles/data-literacy-support-research-20


A kutatási adatok megosztása. Magyar Tudomány, 176. évf. 4. sz. 2015. 488-494. http://www.matud.iif.hu/2015/04/17.htm


Az információs túlterhelés és az információs műveltség. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 61. évf. 3. sz. 2014. 83-89. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/369/349


A kutatási adatok és a könyvtár. Könyvtári Figyelő, 2014. 60. évf. 2. sz. 223-235. http://ki2.oszk.hu/kf/2014/06/a-kutatasi-adatok-es-a-konyvtar/

 

A tudomány és az új média viszonyáról. Magyar Tudomány, 175. évf. 3. sz. 2014. 345-349. http://www.matud.iif.hu/2014/03/11.htm


Könyvtártudomány és digitális bölcsészet: az információ tudományai? Információs Társadalom, 13. évf. 2. sz. 2013. 26-37. www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2013/2013_2/i_tarsadalom_2013_2_koltay.pdf


Új média, információs műveltség, írás, olvasás, tanulás. Könyv és Nevelés, 15. évf. 3. sz. 2013. 72-79. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/uj_media_informacios_muveltseg_iras_olvasas_tanulas


Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. évf. 9. sz. 2013. 6-9. http://ki2.oszk.hu/3k/2013/09/joslatok-a-konyv-es-az-olvasas-jovojerol/


A nyelvtudomány és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól. Magyar Nyelvőr, 136. évf. 3. sz. 2012. 340-351. (társszerző) http://nyelvor.c3.hu/period/1363/136307.pdf


Information Architecture, Information Overload, and the Literacies. Journal of Information Architecture, Vol. 4, No. 1-2, 2012, 41-56. http://journalofia.org/volume4/issue2/04-koltay/


Information overload, information architecture and digital literacy. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 38, No. 1, 2011, 33-35. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bult.2011.1720380111


New media and literacies: Amateurs vs. Professionals. First Monday, Vol. 16, No. 1, 2011 https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3206/2748


Information literacy and abstracting: interdisciplinary issues for linguists and information professionals. Ibérica, 19, 2010, 141-154. http://www.aelfe.org/documents/07_19_Koltay.pdf


A new direction for library and information science: the communication aspect of information literacy. Information Research, Vol. 12, No. 4, 2007, paper colise06 http://d-scholarship.pitt.edu/25116/1/colis/colise06.html
Mozaikcserepek az e-könyvről. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 10. sz. 2012. 26-30. http://ki2.oszk.hu/3k/2012/10/mozaikcserepek-az-e-konyvrol/#more-4496


Tér, hely, könyvtár. Könyvtári Figyelő, 58. évf. 3. sz. 2012. 495-501. http://ki2.oszk.hu/kf/2012/10/ter-hely-konyvtar/#more-3065


A megtalálható információs környezet. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 59. évf. 4. sz. 2012. 151-156. http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5606&issue_id=536


Információs műveltség. Adalékok egy sokarcú fogalom fejlődéstörténetéhez Könyv és Nevelés, 12. évf. 2. sz. 2011. 70-76. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/informacios_muveltseg


A Wikipédia, a Web 2.0 és az amatőrök Magyar Tudomány, 72. évf. 11. sz. 2011. 1377-1379. http://www.matud.iif.hu/2011/11/12.htm


Kérdések és válaszok az írástudás új formáiról Anyanyelv-pedagógia, 4. évf. 3. sz. 2011. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=329


Az új média és az írástudás új formái Magyar Pedagógia, 110. évf., 4. sz., 2010., 301-309. www.magyarpedagogia.hu/document/Koltay_MP1104.pdf


E-könyvek: technológia és birtoklás Médiakutató, 11. évf. 3. sz. 2010. 49-53. https://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/04_e-konyvek


Média-műveltség, média-írástudás, digitális írástudás Médiakutató. 10. évf., 4. sz., 2009., 111-116. https://mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/08_mediamuveltseg_digitalis_irastudas